Post Jobs

ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Mazugrel Mazuk
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 23 November 2014
Pages: 375
PDF File Size: 10.69 Mb
ePub File Size: 11.41 Mb
ISBN: 310-1-73409-906-5
Downloads: 3620
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazirg

Isotrija mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima. Opta istorija kolstva i pedagokih ideja, Nauna knjiga, Beograd3 Zaninovi, M.

Published on Dec View 16 Download 1. Poznato je njegovo naelo: O izvoru nejednakosti meu ljudimaDrutveni ugovor i Nova Heloiz Vaspitanje treba da je u skladu s osobinama ove prirode djeteta. Po njemu za sve je kriva privatna svojina.

Ostao je kod senzualizma i deizma, a usprotivio se racionalizmu, te ga je savladao na njemu svojstven nain. Opca Povijest Pedagogije Skripta Documents. Emil ili o vaspitanjuDrutveni ugovori, Rasprava o porjeklu i osnovama nejednakosti meu ljudima, Pisma francuskih enciklopedistaU nekim njegovim pedagokim pogledima mogu se uoiti i neke nedosljednostiprotivurjenosti i krajnosti, npr. Rekao je da je za sve probleme odgovoran onaj ovjek koji je ogradio pare zemlje i rekao da je to sada njegovo.

Izalo je godine.

Neophodan uslov za pravilno vaspitanje je vaspitaeva umjenost da pravilno posmatra dijete i izuava njegove individualne sposobnosti i sklonosti, kako bi ih potom razvijao i produbljivao. Andri Tarkovski El poeta maldito del cine ruso. Tu se pre svega misli na teoriju prirodnog vaspitanja, koja je izgraena na netanoj idealistikoj osnovizatim istupa protiv kulture i nauke, koja, po njemu, sniava i koi progres civilizacije, to pokazuje da nije umio da zauzme pravilan stav u odnosu na dotadanju kulturu ovjeanstva.

Pravo vaspitanje, mora, dakle, biti najpre nagativno. Njegova periodizacija razvoja djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju su netani. Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike.

Try This PDF:   PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL FURNHAM PDF DOWNLOAD

Nije bez razloga Napoleon govorio da bez Rusoa ne bi bilo revolucije. Ne moe se osporiti vrijednost an ak Rusoa kao pedagoga.

Priroda vaspitava time, to razvija u nama sposobnosti i organe. S obzirom na to da je ovim djelom estoko napadao crkvu i religiju a zalagao se i za principe deistike vjere, izazvao je otpor katolike crkve i svetenstva, pa je knjiga bila osuena i spaljena na trgu u Parizu, a Ruso je morao da bjei iz zemlje. Pedagoka hrestomatija, kolska kljiga, Zagreb4 imlea, Potkonjak O loim stranama ovakvog Rusoovog miljenja ne treba uopte raspravljati jer je ve kroz praksu dokazano da nije bio u pravu, ak da je bio u velikoj zabludi.

U periodu od 2. Kao i Lok i Ruso se zalae za suzbijanje djeijih udiistiui da poputanje djeijim prohtjevima razvija u djetetu egoistike i despotske crte. Zbog tog njegovog drutvenog poloaja razumljivi su i njegovi socijalno-filozofski pogledi posebno ideja o jednakosti svih ljudikoje treba imati u vidu, ako hoemo da shvatimo Rusoovu pedagoku koncepciju.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Seminarski Iz Specijalne Pedagogije Documents. U tim djelima Ruso snano i estoko kritikuje nedostatke. Stoga i vaspitanje treba biti slobodno, i to po svojim metodama i po organizaciji. Po lebniku otac mu se otuio kada se drugi put oenio, napustio je enevu i brigu o njemu su preuzeli roaci. Ruso smatra da vaspitanje dolazi od prirode, od stvari i od ljudi.

Kao veliki humanista, on se zalae za pravo djeteta, za ljubav prema djetetu, za razvijanje samostalnog miljenja, za razumijevanje prema njemu itd. On otro reaguje protiv drutvene nejednakostiprotiv stalekih i svih drugih drutvenih privilegija, protiv religijskih zabluda i crkvenih autoriteta.

Vaspitanje i sociologija by Anja Ostojic on Prezi

Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti. S obzirom jstorija to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam. Ruso je u borbi protiv takvog feudalnog sistema istakao teoriju prirodnog prava, koja u sutini znai da su svi ljudi u prirodnom stanju jednaki i slobodni, a da su se tokom vremena nali svuda u okovima.

Opa povijest pedagogije, Mate Zaninovi Documents. Po Rusou dijete treba samo da razumije i istrauje i da stie onoliko znanja koliko misli da mu je potrebno. Prije svega na pedagoke ideje krajem og i poetkom og vjeka i na formiranje pedagokih pogleda drugih pedagokih velikana: Bio je lakej, domai uitelj, davao je asove iz muzike, sekretar itd. Osnove Pedagogije – Skripta 2 Documents. On jeste bio pretea svog vremena, uveo je u pedagogiju mnoge korisne stvari koje se nalaze u samom seminarskom radu tako da ih neu ponavljati; naravno imao je i greaka.

Try This PDF:   SIDDHAR PADALGAL TAMIL PDF

Njegova istorijja je u tome to on tvrdi da se priroda djeteta razlikuje od prirode odraslog ovjeka, jer priroda eli da djeca budu djeca, prije no to postanu odrasli. ZAKLJUAKOno to je mene najvie iznenadilo u samoj pripremi ovog seminarskog rada pedagkgije injenica da ma kakvu literaturu nala i ma kakve kritike proitala uvijek se ponavljaju jedne te iste stvari koje po mom miljenju, nisu loe, ali nisu ni presudne.

Prema Rusou, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali. Budui da je vaspitanje slabo, ako nije skladno, moraju se, dakle, vaspitanje, koje pruaju stvari, i vaspitanje, koje pruaju ljudi, ravnati prema nepromjenljivom i o nama nezavisnom vaspitanju, koji daje priroda.

Pedagogy | Универзитет у Београду – Филозофски факултет

Da li je napredak nauka i umjetnosti uticao na poboljanje morala? To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja.

Ruso je protiv razvijanja razuma jer po njemu u tom periodu razum spava. Ono to nisam navela u seminarskom radu je injenica da je an ak Ruso bio otac petoro dece ali da nije odgajio nijedno od njih, sva su zavrila u sirotitu.

U neposrednoj vezi sa uenjem o prirodnom pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja ini glavni dio njegovog pedagokog sistema.

On je osniva kole Samerhil u kojoj su primjenjena mnoga pravila koja je Istprija uveo u pedagogiju. Ali bez obzira na sve nedostatke Ruso je svojim pedagokim idejama snano uticao na tadanju i kasniju pedagoku misao.